خود کشی بدون درد

1403/3/20 10:06:19

خود کشی بدون درد خودکشی به معنی نابودی و به نیستی کشاندن عمدی خود است که این عمل پیچیده می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد مانند: ناامیدی در برخی امور زندگی، اختلالات روانی مثل افسردگی، شکست عشقی، مصرف دارو یا مواد و .... در برخی موارد عوامل دیگری مانند مشکلات مالی، مشکلات تحصیلی [...]