محمد پیروزی

محمد پیروزی

تخصص:
مشـاور کودک - مشـاور خانواده - مشـاور فردی - مشـاور نوجـوان

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی

 

مهارت های حرفه ای

مشاور کودک
92 %
مشاوره خانواده
83 %
مشاوره فردی
96 %
مشاوره نوجوان
90 %

دوره های گذرانده شده

  • چهره شناسی 
  •  کشش و کشمکش های فرازناشویی 
  •   طرحواره درمانی 
  •   سوپر ویژن ۱۰۰ ساعته طرحواره درمانی 
  •   بازی درمانی گشتالت 
  •  دوره بازی درمانی (تشخیص و ارزیابی اختلالات براساس DSM5، یکپارچگی حسی، بازی درمانی) 
  •   بازی درمانی (طیف اتیسم) 
  •   زوج درمانی با رویکرد طرحواره درمانی

تماس با من

    Call Now Button