دکتر مصطفی یونسی سینکی

مصطفی یونسی سینکی

تخصص:
درمان بالینی - اختلالات خلقی و اضطرابی - مشاوره زوج و خانواده - گروه درمانی

تحصیلات

کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مهارت های حرفه ای

مشاوره خانواده
87 %
مشاوره ازدواج
83 %
درمان بالینی
92 %

دوره های گذرانده شده

  • Mmt (دوره جامع درمان اعتیاد، همراه با گروه درمانی
  • CBT 
  •  Mindfulness 
  • Act 
  • مداخله در بحران 
  • طرحواره 
  • پویشی

تماس با من

    Call Now Button