دکتر رضا ذوالقدری

رضا ذوالقدری

تخصص:
مشاوره ی فردی - روان درمانی - مشاوره ی ازدواج -زوج درمانی - مشاوره ارتباطات بین فرد - مشاوره زندگی با کیفیت و ارزشمند
عضو سازمان نظام روانشناسی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی

مهارت های حرفه ای

مشاوره ی فردی
87 %
مشاوره ی ازدواج
89 %
زوج درمانی
92 %

دوره های گذرانده شده

  • دوره جامع تربیت درمانگر ACT 
  • تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی(CBT) 
  • سوپر ویژن درمانگر اختلالات اضطرابی 
  • مربیگری مهارت های زندگی | دوره واقعیت درمانی 
  • آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mind Fulness) 
  • دوره تربیت متخصص اورژانس اجتماعی- روانی 
  • دوره مشاوره پیش از ازدواج 
  • دوره الگوی ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
  • همایش انجمن روانشناسی ایران 
  • همایش بین المللی روان شناسی بالینی: ارزیابی ، تشخیص ، درمان

تماس با من

Call Now Button