سمیرا ابراهیم

سمیرا ابراهیم

تخصص:
مشاوره فردی - مشاوره پیش از ازدواج - زوج درمانی
دارای پروانه اشتغال - عضو سازمان نظام روانشناسی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی

مهارت های حرفه ای

مشاوره فردی
92 %
مشاوره ی پیش از ازدواج
94 %
زوج درمانی
96 %

دوره های گذرانده شده

  • رفتار درمانی شناختی اختلال افسردگی اساسی 
  •  زوج درمانی طرحواره مدار 
  •  طرحواره درمانی 
  •  واقعیت درمانی 
  •  نشانه شناسی 
  •  پیشگیری از ناکارایی های جنسی 
  •  MMPI 
  •  چهره شناسی 
  • تحلیل رفتار متقابل سطح مقدماتی

تماس با من

Call Now Button