دکتر سمیرا ابراهیم

دکتر سمیرا ابراهیم

تخصص:
مشاوره فردی - مشاوره پیش از ازدواج - زوج درمانی
دارای پروانه اشتغال - عضو سازمان نظام روانشناسی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی

مهارت های حرفه ای

مشاوره فردی
92 %
مشاوره ی پیش از ازدواج
94 %
زوج درمانی
96 %

دوره های گذرانده شده

 • رفتار درمانی شناختی اختلال افسردگی اساسی 
 •  زوج درمانی طرحواره مدار 
 •  طرحواره درمانی 
 •  واقعیت درمانی 
 •  نشانه شناسی 
 •  پیشگیری از ناکارایی های جنسی 
 •  MMPI 
 •  چهره شناسی 
 • تحلیل رفتار متقابل سطح مقدماتی

تماس با من

  Call Now Button